EU-beslut om Simris Alg dröjer ytterligare

Simris alg Alger Omega 3
EU-beslut om Simris Alg dröjer ytterligare

Frerika Gullfot, grundare och vd på Simris Alg.

Direkt / Breakit

Saknas fortfarande viss information för att Omega-3-produkterna ska kunna godkännas.

EU:s livsmedelsmyndighet har efter ett möte 10-11 oktober återkommit med en förfrågan om ytterligare information om två punkter i Simris Algs ansökan om novel foods-godkännande.

Frågorna är av enklare karaktär och gäller förtydliganden avseende oljans fettsyreprofil, ytterligare komplettering av referenser, samt vissa analysmetoder, skriver Simris Alg i ett pressmeddelande.

I praktiken kommer ett godkännande av bolagets omega-3-produkter inom EU att dröja ytterligare, uppger Simris Alg. Bolaget har lämnat en formell begäran om telefonkonferens med EU:s livsmedelsmyndighet för att få klarhet i den nya tidsplanen.

Förfrågningar om komplettering av information är ett vanligt steg i godkännandeprocessen, enligt Simris Alg, som fick liknande förfrågningar i våras som besvarades utan vidare anmärkningar. Formellt har bolagen två månader på sig att besvara sådana frågor och granskningsprocessen återupptas så fort svaren inkommit.

Vidare pekar Simris Alg på att godkännandeprocessen inom EU inte påverkar Simris Algs verksamhet eller strategier i övrigt, då bolagets fokus ligger på marknader utanför Europa.

Läs fler artiklar
LÄS MER