Tradedoubler: "Resultaten bekräftar uppåtgående trend"

Finwire / Breakit

Nätannonsbolaget Tradedoubler redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen uppgick till 292 miljoner kronor (258), en ökning med 13 procent mot föregående år.

Bolaget rapporterar även en ökning av nettoresultatet.Ebitda-resultat blev 12 miljoner kronor (10), med en ebitda-marginal på 4,1 procent (3,9).

Resultatet före skatt var 6 miljoner kronor (4).

Resultatet efter skatt blev 2 miljoner kronor (0).

Resultat per aktie hamnade på 0,03 kronor (0,00).

"Tradedoublers resultat för tredje kvartalet 2018 är på liknande nivå som under andra kvartalet, med en något ytterligare förbättring i intäkter och ebitda. Resultaten bekräftar den uppåtgående trend vi ser i vår verksamhet", konstaterar vd Matthias Stadelmeyers.

Han skriver vidare att bolaget tagit beslut att inte genomföra någon företrädesemission i dagsläget, men att man behåller möjligheten att agera om det anses nödvändigt i framtiden.

Läs fler artiklar
LÄS MER