Mips kan pusta ut – USA skippar handelstullar för hjälmar

Mips
Mips kan pusta ut – USA skippar handelstullar för hjälmar

Två av Mips användare. Foto: Press.

Direkt / Breakit

Hjälmteknikföretaget Mips räknar inte med att det kommer att införas amerikanska handelstullar för hjälmar.
"Har funnits en generell oro", säger vd:n Johan Thiel.

Det kommer med sannolikhet inte att införas amerikanska handelstullar för hjälmar. Det framgår av vd-ordet från Johan Thiel i bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet.

Under de senaste månaderna har det funnits en viss generell oro för införandet av tariffer på varor importerade från Kina till den amerikanska marknaden. I mitten av september valde dock amerikanska myndigheter att inte belägga hjälmar med strafftariffer denna gång.

"Tarifferna skulle troligen medföra ökade konsumentpriser på hjälmar. De ledande hjälmtillverkarna uttryckte sin oro till myndigheterna över potentiella allvarliga påföljder om amerikanska konsumenter skulle minska sitt användande av en sådan viktig skyddsutrustning som hjälmar, på grund av ökade priser", skriver Johan Thiel i vd-ordet. 

Mips redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även vinst. 

Omsättningen uppgick till 51,2 miljoner kronor (27,3), en ökning med 88 procent mot föregående år.
Ökningen av nettoomsättningen är fortsatt främst hänförlig till ökad efterfrågan hos befintliga kunder, med tillväxt. 

"Vi har fördjupat samarbetena med våra kunder, breddat kundbasen, och ökat volymerna inom samtliga produktkategorier. Vår utökade portfölj av säkerhetslösningar gör att vi effektivare kan hjälpa våra kunder att integrera Mips BPS (brain protection system, reds anm) i såväl fler typer av hjälmar som att kunna erbjuda produkter inom fler prispunkter i marknaden", berättar Johan Thiel.

Mips tredje kvartal

Rörelseresultatet blev 20,8 miljoner kronor (0,1), med en rörelsemarginal på 40,6 procent (0,4). 
Omsättningen uppgick till 51,2 miljoner kronor (27,3), en ökning med 88 procent mot föregående år.

Bruttovinsten blev 37,4 miljoner kronor (20,1), med en bruttovinstmarginal på 73,0 procent (73,6). 

Resultatet före skatt var 20,2 miljoner kronor (-0,2). 

Resultatet efter skatt blev 15,7 miljoner kronor (-0,2). 

Resultat per aktie hamnade på 15,7 kronor (-0,01). 

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 31,0 miljoner kronor (6,3).
 

Läs fler artiklar
LÄS MER