Knodd ger sig in i nätläkarkriget – satsar på specialistvård för små barn

Knodd Digital vårdcentral
Knodd ger sig in i nätläkarkriget – satsar på specialistvård för små barn

Jakob Hedlund och Josefin Svegborn.

Towe Boström

Reporter

Knodd ska locka föräldrar att söka digital vård med hjälp av barnsjuksköterskor.

Allt fler människor får upp ögonen för nätläkare.

Den snabba digitaliseringen har även bäddat vägen för nya utmanare – som Knodd. Satsningen sticker ut eftersom Knodd, som namnet antyder, enbart riktar sig till barn i åldrarna 0-6 år.

”Som generell nätläkare har man svårt att erbjuda mervärde. Därför tror vi på en utveckling mot en mer patientcentrerad vård där vi ser möjligheter”, förklarar grundaren Jakob Hedlund. 

Planen är att locka föräldrar till digitala vårdbesök med barnsjuksköterskor, sjuksköterskor med specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom. Det gör att Knodd kan ta 300 kronor per besök av landstingen, istället för de 650 kronor som tas ut vid besök hos läkare.      

Upptakten till Knodd började när Jakob Hedlund och Josefine Svegborn, båda med bakgrund inom produktutveckling, kom i kontakt med barnläkaren Pontus Johansson.

Trion bestämde sig för att grunda Knodd efter att ha noterat att kompetensen inom barnvård riskerar att brista. Som exempel ger Jakob Hedlund den kostnadsfria vårdguiden 1177 som lockar många föräldrar.

”De har främst allmänna sjuksköterskor som är ganska begränsade i vad de får ge för råd. Det innebär ofta att de hellre ger rådet att åka in till akuten", säger Jakob Hedlund.

Enligt grundaren är det här problematiskt eftersom fall som kan lösas inom primärvård istället hanteras på högre och dyrare nivå inom akutvården.

Besöken hos Knodd blir gratis eftersom de vänder sig till barn, och fakturan skickas till patienters hemlandsting. 

Nätläkarnas framfart har väckt frågor om vilken typ av vård som ska erbjudas – och hur den ska utformas.  Landsting har uttryckt oro för att den lättillgängliga vården ska leda till överkonsumtion.

Finns det någon risk för överkonsumtion när föräldrar lockas med gratis barnsköterskor?

”Att konsumtionen går upp på lättare vårdnivå innebär att konsumtionen kan gå ned på tyngre vårdnivå som kostar samhället mer pengar", säger Jakob Hedlund. 

Han menar att det snarare handlar om en omdelegering av ärenden till rätt vårdnivå, och understryker att akutbesöken kostar samhället mycket mer än ett digitalt vårdmöte med en barnsjuksköterska.

"Det innebär att konsumtionen måste gå upp väldigt mycket för att vi ska hamna på samma kostnadsnivå". 

Hittills är Knodd finansierat med egna och närståendes medel men framöver planeras en kapitalrunda för att skala upp verksamheten. Visionen framöver är att erbjuda fler digitala tjänster kopplade till barns hälsa och satsningen kickar igång till veckan. 

Konkurrensen från etablerade aktörer är inte något som får Jakob Hedlund att svettas – snarare det motsatta.

”Kry och Min Doktor har skapat den digitala vårdmarknaden, men fått betala, det krävs mycket kapital för att skapa en marknad. Utan dem hade vi haft det svårt”.

Läs fler artiklar
LÄS MER