Autoliv redovisar lägre resultat än väntat i tredje kvartalet

Autoliv

Autolivs egenutvecklade självkörande bil. Foto: Press.

Direkt / Breakit

Direkt / Breakit

Bilsäkerhetsföretaget sänker prognosen för 2018.

Under helåret 2018 förväntas den organiska försäljningen öka med runt 6 procent. Den tidigare bedömningen var en försäljningstillväxt om 8 procent för helåret. Autoliv sänker alltså prognosen för helåret 2018. 

Bilsäkerhetsföretagets omsättning slutade på 2 033 miljoner dollar (1 952,6) för tredje kvartalet. Siffran kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 054. Den organiska tillväxten var 6,4 procent.

Rörelseresultatet blev 192,5 miljoner dollar (167,2). Rörelsemarginalen var 9,5 procent (8,6). 

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll på 193,6 miljoner dollar (204,8), väntat var 210, med en rörelsemarginal exklusive extraordinära poster på 9,5 procent (10,5). Resultatet efter skatt blev 117,5 miljoner dollar (105,7). 

Läs mer