Schibsteds resultat krymper – GDPR ställde till det

Schibsted

Rolv Erik Ryssdal, koncernchef Schibsted. Foto: TT

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Schibsted redovisar sitt tredje kvartal.

Schibsteds resultat för det tredje kvartalet minskade, vilket var i linje med marknadens förväntningar. Något som sticker ut i rapporten är effekten av GDPR. I Sverige har anpassningen påverkat både resultatet på Marketplaces, där Blocket ingår, samt Aftonbladets resultat. 

På Marketplaces minskade rörelseresultatet med 5 procent. Schibsted skriver att det negativa resultatet beror på minskade annonsvisningar som i sin tur är ett resultat av GDPR. Aftonbladets intäkter minskade 9 procent jämfört med samma kvartal 2017, ett skäl till det är enligt Schibsted att GDPR påverkat de digitala annonsvisningarna negativt. 

Så här ser resultatet för mediejätten ut i sin helhet: 

Omsättningen uppgick till 4 358 miljoner norska kronor (4 161), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 4 423. Rörelseresultatet blev 678 miljoner norska kronor (802), väntat rörelseresultat var 668. Rörelsemarginalen var 15,6 procent (19,3).Resultatet efter skatt blev 429 miljoner norska kronor (553), analytikerkonsensus 295.Resultat per aktie hamnade på 1,74 norska kronor (1,45).

Den positiva intäktstrenden i Brasilien bedöms fortsätta under 2019 och kommande år, även om marginalerna väntas komma att variera mellan kvartalen beroende på investeringsfas. Bolaget räknar med förluster under investeringsfasen på 40-45 miljoner euro 2018, jämfört med 78 miljoner 2017. Den tidigare bedömningen låg på investeringsfasförluster om 40-50 miljoner euro.

"Förlustminskningen drivs av alla tillgångar mot bakgrund av ökad intäktsgenerering i kombination med minskat behov av extraordinära marknadsföringsaktiviteter", skriver Schibsted.

För affärsområdet Publishing noterar Schibsted liksom i samband med halvårsrapporten en fortsatt svag trend för annonsering i tryckt form, med "ett visst mått av marginalsänkning" sannolik under 2018.

Ebitda-resultatet för affärsområdet Publishing väntas bli i storleksordningen 650-700 miljoner norska kronor under 2018.

I september i år meddelade Schibsted att man styckar verksamheten i två delar. Den ena halvan kommer bestå av de internationella radannonssajterna och i den andra delen läggs de svenska, norska och finska verksamheterna, där bland annat Blocket, Aftonbladet och SvD ingår. 

Läs mer