MTG ökar ägandet i e-sportsaktören ESL

MTG e-sport spelbranschen
MTG ökar ägandet i e-sportsaktören ESL

Foto: Istock

Finwire / Breakit

Fortsätta investeringar i e-sport från MTG.

Mediakoncernen MTG ökar ägandet i e-sportsaktören Turtle Entertainment som verkar under varumärket ESL med 8,44 procent till totalt 82,48 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Posten köps för en kontant ersättning om 14,3 miljoner euro, motsvarande cirka 152 miljoner kronor.

MTG har köpt aktierna av bolagets grundare och delar av dess ledande befattningshavare. Som en del av transaktionen har tidigare sälj- och köpoptioner för minoritetsägarna, vilka löpte till 2019, ersatts med en ny säljoption som gäller från och med juli 2022.

Transaktionen medför en icke kassapåverkande positiv engångspost om 176 miljoner kronor, som går in under det tredje kvartalet.

MTG köpte 74 procent av aktierna i ESL i juli 2015.

Bolaget meddelar samtidigt att man skriver ned tillgångar i Zoomin.TV vilket generar en icke kassapåverkande kostnad om 169 miljoner kronor i det tredje kvartalet.

Läs fler artiklar
LÄS MER