Beskedet om Natural Cycles dras i långbänk – ”Vi avvaktar"

Natural Cycles Läkemedelsverket
Beskedet om Natural Cycles dras i långbänk – ”Vi avvaktar"

Elina Berglund. Foto: Press

Towe Boström

Reporter

Resultatet av Läkemedelsverket utredning dröjer ytterligare.

Många väntar med spänning på att ta del av resultatet av Läkemedelsverkets utredning om de ofrivilliga graviditeterna. Breakit har tidigare grävt i bakgrunden till de över 180 anmälningar som inkommit rörande p-appen. 

Som vi tidigare berättat är själva utredningen klar, frågan har varit när resultatet ska kommuniceras. Den förra prognosen löd att information skulle gå ut under förra veckan. Därefter sköts beskedet till måndagen. När Breakit ringer Läkemedelsverkets utredare Mats Artursson meddelar han att pressmeddelandet dröjer ytterligare.

”Vi avvaktar med release tills vi får svar från Natural Cycles”, säger Mats Artursson.

Processen fungerar som så att myndigheten skickar underlag till Natural Cycles, ett så kallat begäran om yttrande. 

Här har p-appen möjlighet att acceptera Läkemedelsverkets slutsatser eller lämna kommentarer. Natural Cycles har då tio dagar på sig att återkomma, men myndigheten kan verkställa beslutet även om p-appen inte svarar. 

Det blir med andra ord inget formellt beslut förrän bolaget getts tillfälle att svara. Därefter ska Läkemedelsverket ta ställning till om de är nöjda med svaret eller inte. Om de är missnöjda, eller p-appen inte vill samarbeta, kan det exempelvis bli aktuellt med böter, så kallat vite.

”Vår förhoppning är att de gör som vi rekommenderar”, säger Mats Artursson.

Läs fler artiklar
LÄS MER