Förlusten rusar i youtube-nätverket United Screens

United Screens influencers Youtube-nätverk
Förlusten rusar i youtube-nätverket United Screens

Malte Andreasson samt Therese Lindgren som samarbetar United Screens. Foto: Press/Alexander Larsson Vierth/ TT

Caroline Englund

Reporter

Resultatet blev sämre än väntat.

Breakit rapporterade redan i december i fjol att United Screens ser ut att spränga 100 miljonersvallen när det kommer till omsättning. Nu är årsredovisningen för 2017 klar och visar mycket riktigt att bolaget under fjolåret omsatte cirka 104 miljoner kronor, vilket kan jämföras med cirka 79 miljoner 2016.

Däremot landar resultatet på minus 13 miljoner kronor vilket kan jämföras med en förlust på omkring 2 miljoner året innan.

När Breakit träffade United Screens vd Malte Andreasson i slutet av december sa han att resultatet såg ut att ligga med linje med 2016 – men så blev det alltså inte.

Förklaringen är enligt Malte Andreasson delvis bokföringsteknisk och har att göra med att United Screens i januari köptes upp av Bertelsmann-ägda RTL Group för 120 miljoner kronor.

”Vi hade räknat med en något större förlust än 2 miljoner, snarare en förlust på 5-6 miljoner, men på grund ändrade redovisningsdirektiv från de nya ägarna blev det mer än så”, säger han till Breakit.

Vad innebär de nya direktiven?

”Det handlar om hur man redovisar uppkomna kostnader. Man kan säga att kostnader som vi hade planerat att redovisa i första kvartalet 2018 i stället har redovisats i slutet av 2017. Våra nya ägare vill att kostnaden ska redovisas när den uppkommer istället för när den förväntas betalas ut.”

Är det hela förklaringen till förlusten?

”Inte hela men en stor del. Vi är också ett tillväxtbolag och vi har lagt stora kostnader på att bygga upp vår organisation. Vi anställer fler och gör fler avancerade projekt.”

2017 hade United Screens 83 miljoner kronor i produktionskostnader vilket kan jämföras med 52 miljoner kronor året innan.

”Den summan kan ses som en fingervisning av hur mycket som skickas vidare till landets onlinepersonligheter och till Google. Att den ökar handlar om att vi samarbetar med fler.”

I årsredovisningen framkommer också att bolagets egna kapital i slutet av 2017 understeg hälften av aktiekapitalet och att det skedde på grund av kostnadsreserveringar i slutet av året.

Enligt Malte Andreasson betyder detta inte att det har varit någon form av kris i bolaget. Han säger att anledningen är att man visste att bolaget skulle bli uppköpt i början av 2018.

"Om vi inte hade vetat att RTL var på väg in hade vi inte vågat vara lika aggressiva som vi var i slutet av 2017."

Vad hade hänt om ni inte hade blivit uppköpta?

"Då hade vi tvingats gå in med mer kapital eller så hade vi fått byta till en betydligt försiktigare affärsplan."

Under 2018 planerar United Sceens att växa ännu mer.

”De nya ägarförhållandena innebär att vi kan satsa på en mer aggressiv tillväxt. Det kommer att hända massor av spännande saker framöver men inget som jag kan avslöja just nu.”

Läs fler artiklar
LÄS MER