Fingerprints försäljning oväntad hög

FingerprintMobiltelefonerFingersensorer

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Marknadsandelarna kan ha sjunkit mindre än vad bolaget först antagit enligt Nordea.

Fingerprint cards försäljning var oväntat hög samtidigt som vinsten tyngdes av engångsposter, anser Nordea med hänvisningar till rapporten för det andra kvartalet, i en betalanalys.

Försäljningen kom in 31 procent högre än väntat för det andra kvartalet. Nordea överväger möjligheten att Fingerprints marknadsandel inte har sjunkit så mycket som de antog tidigare. Vidare framgår det av analysen att bolaget måste göra vinst i kommande kvartal för att inte oroa sig över kassan, som nu ligger på 440 miljoner kronor.

Rörelseresultatet tyngdes av bland annat omstruktureringskostnader och nedskrivningar av lagret och hamnade på negativa 578,2 miljoner kronor.

Nordea höjer förväntningarna de kommande kvartalen med tanke på den högre försäljningen men på längre sikt är intäktsprognosen mestadels baserad på nya områden och har därför inte förändrats. Nordea upprepar ett oförändrat värde på 5,5-9,6 kronor per aktie.

Läs mer