Ögonstyrningsbolaget Tobii faller på rapport

Tobii
Ögonstyrningsbolaget Tobii faller på rapport

Henrik Eskilsson, vd på Tobii. Foto: Press

Direkt / Breakit

Aktien ned 2,5 procent första halvtimmen.

Ögonsensorbolaget Tobiis största affärsområde Tobii Dynavox – se faktaruta nedan för indelningen av affärsområden – visade en fortsatt positiv trend andra kvartalet.

Omsättningsökningen inom Dynavox, med verksamhet inom kommunikationshjälpmedel, om 8 procent justerat för valuta är en tydlig effekt av ökad efterfrågan på bolagets nya produkter.

"Den volymtillväxt vi såg under det första kvartalet ökade ytterligare och sammantaget gav vi fler än dubbelt så många personer en röst som under samma period föregående år", skriver bolagets vd Henrik Eskilsson i rapporten.

Trots den positiva utvecklingen imponerades inte marknaden av rapporten. Aktien dök med ungefär 2,5 procent den första timmen efter börsöppningen. Fallet kommer efter att Tobii-aktien stigit med över 5 procent fram mot rapporten.

Rörelsemarginalen inom Dynavox ökade till 11 procent under andra kvartalet, det är 1 procent bättre än samma kvartal föregående år.

Affärsområdet Tobii Pro levererade ytterligare ett försäljningsmässigt mycket starkt kvartal, med en omsättningstillväxt på 37 procent valutajusterat.

"I grunden har vi en väldigt stark och konkurrenskraftig produktportfölj. Våra eyetracking-glasögon fortsatte att vara en storsäljare samtidigt som vår premium-eyetracker Tobii Pro Spectrum har visat fantastiska resultat i prestandamätningar och blivit allt mer efterfrågad av akademiska kunder", skriver Henrik Eskilsson.

Han konstaterar att tillväxten låg en bra bit över Tobii Pros långsiktiga finansiella mål på 15-20 procent, vilket delvis är en effekt av att Tobii Pro lyckats överta en stor del av den tidigare konkurrenten SMI:s kundbas.

Lönsamheten inom Tobii Pro påverkades emellertid av fortsatta investeringar i produktutveckling och säljorganisationen. Det finns också en säsongseffekt som ger lägre rörelseresultat under det andra kvartalet än i genomsnitt under året, uppger Tobii.

Rörelsemarginalen inom Tobii Pro uppgick till 2 procent, att jämföra med -3 procent för samma period ifjol.

Så är Tobii uppbyggt

Tre affärsområden

  • Tobii Dynavox riktar sig mot personer med olika funktionsnedsättningar som använder bolagets teknik för att interagera med en dator.

  • Tobii Pro riktar sig mot forskare och företagsvärlden, främst i form av marknadsundersökningar där man försöker reda ut var någonstans i en specifik miljö konsumenter tittar.

  • Tobii Tech är bolagets yngsta affärsområde. Här skapar man konsumentprodukter främst för underhållning och dataspel. Bolaget har samarbeten med datortillverkarna Alienware och MSI samt svenska Starbreeze som utvecklar VR-headset och spel.

Att Tobii fortfarande går med förlust beror till stor del på utvecklingskostnader inom Tobii Tech. De två andra affärsområdena är redan lönsamma sedan ett bra tag.

Läs fler artiklar
LÄS MER