MTG ökar omsättning och rörelseresultat under andra kvartalet

MTG MTGx Streaming
MTG ökar omsättning och rörelseresultat under andra kvartalet

Jörgen Madsen Lindemann, vd MTG

Finwire / Breakit

Mediakoncernen MTG redovisar en omsättning i linje med förväntningarna. Men resultatet är under förväntat.

Företagets omsättning under andra kvartalet är rekordhög och i linje med analytikernas förväntningar. Samtidigt blev vinsten högre jämfört med samma period i fjol.

Men samtidigt var resultatet sämre än väntat. Resultatet före skatt var 419 miljoner kronor (351), där låg analytikerkonsensus på 482.

MTG:s aktie rasade sedan under den inledande handeln på Stockholmsbörsen. Aktien handlades strax innan klockan 10 på onsdagen för knappa 320 kronor, vilket är en minskning med runt 17 procent.

Omsättningen i företaget uppgick till 5.010 miljoner kronor (4.246), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 5.015.

Rörelseresultatet blev 426 miljoner kronor (369). Rörelsemarginalen var 8,5 procent (8,7). Rörelsemarginalen var 4,7 procent i förra kvartalet.

MTG arbetar med att dela upp bolaget i två separata bolag. I rapporten skriver vd Jørgen Madsen Lindemann att de tagit betydande steg mot uppdelningen av bolaget och att de nu väntar på att den största aktieägaren Kinnevik ska dela ut sina MTG-aktier till sina ägare. Därefter väntas en noteringsprocess.

”Fortsatt försäljnings- och vinsttillväxt, samtidigt som vi tagit ytterligare steg i uppdelningen av MTG, återspeglar en tydlig vision, en differentierad strategi och ett exceptionellt team. Vi är fortsatt fokuserade på att skapa aktieägarvärde genom vår strategiska omvandling och unika produktutbud”, skriver han.

Vidare påpekar Jørgen Madsen Lindemann att bolaget inom ESL fortsätter att omstrukturera, effektivisera och fokusera sina resurser.

"Vi förväntar oss begränsad försäljningstillväxt inom våra esportsverksamheter under andra halvåret men förlusterna förväntas minska", skriver han.

Samtidigt kan vi se i rapporten att MTG:s planerade affär med TDC som aldrig blev av kostade bolaget 32 miljoner kronor.

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll på 439 miljoner kronor (391), med en rörelsemarginal exklusive extraordinära poster på 8,8 procent (9,2).

Resultatet efter skatt blev 353 miljoner kronor (275), analytikerkonsensus 340.

Resultat per aktie hamnade på 4,90 kronor (3,90).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 458 miljoner kronor (355).

Jørgen Madsen Lindemann uppger också att bolaget fortsätter att leta efter nya investerings- och konsolideringsmöjligheter.
 

Läs fler artiklar
LÄS MER