”Vi kommer även i framtiden behöva el i alla väder”

”Vi kommer även i framtiden behöva el i alla väder”

Sol, vind och vatten.
Förutsättningarna för tillväxt och välstånd har funnits sedan stenåldern. Nu är nyckeln för ett helt förnybart energisystem att optimera de oändliga naturkrafter vi har tillgång till.
”Med digitaliseringens hjälp kommer vi bättre kunna hantera utmaningarna”, säger Catarina Nauclér på Fortum.

Vi behöver mer el.

Om det råder ingen tvekan.

Ur ett klimatperspektiv har Sverige redan ett av de bästa kraftsystemen i världen att utgå från i omställningen till ett förnybart energisystem med 98 procent fossilfri elproduktion.

Läs mer: Hållbarhet som konkurrensfördel?

Men globalt dominerar fortfarande fossil kraft. Det gör ekvationen hur ökad efterfrågan ska mötas samtidigt som den klimatpåverkande elproduktionen ska ersättas utmanande.   

”Mer vindkraft i Sverige gör vår elförsörjning mer väderberoende och globalt är solenergirevolutionen i full gång. Eftersom behoven ökar när allt mer går på el ställs det höga krav på flexibilitet. För behovet av el måste mötas även när det är ”fel” väder för elproduktion, säger Catarina Nauclér”, forsknings- och utvecklingschef på Fortum.

Solberg vindkraftpark ligger i Västerbottens och Västernorrlands län. Här finns 22 vindkraftverk som bidrar med förnybar el till motsvarande 50 000 hushålls elanvändning. 

Virtuella batterier skapar flexibilitet

Ett förnybart energisystem med mycket väderberoende produktion som sol- och vindkraft ställer stora krav på reglerkraft, alltså den el som behövs som backup när vinden mojnar eller solen inte skiner. Ju större skillnaden är mellan när kraftslaget producerar som mest och när användningen är som störst – desto större är behovet av reglerkraft.

Med hjälp av digitaliseringen kan man koppla upp många små enheter till virtuella batterier

Den förnybara energikälla som utan konkurrens är bäst på att även agera reglerkraft är vattenkraften. Det har vi gott om i Norden, men inte ens här kommer den räcka till för ett förnybart energisystem där vindkraften har en mycket större roll än idag.

Flexibiliteten går att få till genom att antingen flytta användning eller sätta upp energilager. Men att själv flytta på sin middag eller tvättning utifrån kraftsystemets behov av balans är svårt att få till i verkligheten och batterier är dyra och lämpar sig bäst för att lagra energi under kortare perioder. Catarina Nauclér talar istället om att skapa virtuella batterier genom att styra användningen av elen på ett smart sätt.

”Med hjälp av digitaliseringen kan man koppla upp många små enheter till virtuella batterier. Ta exempelvis laddning av elbilar – det spelar ingen roll om du laddar klockan ett eller tre på natten. Det går att styra så att laddningen inte belastar kraftsystemet under en viss tid. Samma sak gäller för värmepumpar, stora frysar i livsmedelsbutiker och så vidare”, säger hon.

Fortum-ägda Pavagada solpark i Tumkur District, Karnataka i Indien.

Flexibiliteten, att antingen kunna erbjuda eller avstå från el, är något som kommer bli lika viktigt som själva elproduktionen i ett väderberoende kraftsystem.

Fortum samarbetar redan idag med stora datahallar kring detta.

”Vi lånar den "översta delen" av datahallarnas stora backup-batterier för att balansera i våra system. En affär som gynnar båda: datahallarna får en extra inkomst och vi kan leverera något som behövs till energisystemet”, säger Catarina Nauclér.

Olika förutsättningar ställer krav på samarbete

Förutsättningarna för en väderberoende elproduktion är givetvis olika i olika delar av världen. I det så kallade solbältet – som sträcker sig från Gibraltar till en bit söder om Sydafrika – kommer sannolikt just solenergin på sikt att bli det dominerande kraftslaget, för det är redan billigast.

Tips! Så sparar du el – och sänker dina elkostnader!

Här uppe i Norden har vi andra förutsättningar, vattenkraften står för hälften* av den svenska elproduktionen under ett normalår. Vindkraften står för drygt tio procent och biokraftvärmen för ungefär lika mycket och det är även dessa som på sikt väntas ersätta den dryga tredjedel som kärnkraften står för. 

Vattenkraftverket i Ljusne Strömmar har försett Sverige med förnybar energi sedan 1945. 

Enligt Catarina Nauclér är virtuella batterier bara en av flera kommande kreativa lösningar i en energibransch där framtiden i vissa delar faktiskt redan är här.

”El är en möjliggörare för utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Vi behöver använda elen smart och vi behöver förstå att ett förnybart energisystem bygger på de förutsättningar som finns i en region. Vilka kombinationer av kraftslag som alltså är bäst beror på var i världen vi befinner oss. Vi behöver även bli bättre på att koppla samman oss mellan länderna” säger hon.

”När det gäller den tekniska utvecklingen är jag en optimist. Utmaningen ligger i de delar där vi människor behöver tänka annorlunda än idag.”

Turbinhallen i Bullerforsens kraftverk i Dalälven.

* Källa: www.energiföretagen.se

Läs fler artiklar
LÄS MER