Sleepo får vite av Spotlight

Breakit - Sleepo får vite av Spotlight

Philip Nickolsten, grundare och vd för Sleepo. Foto: Pressbild.

Finwire / Breakit

E-handlaren tilldelas en erinran av aktiehandelsplatsens disciplinkommittén.

E-handelsbolaget Sleepo tilldelas en erinran samt åläggs att betala ett vite motsvarande en årsavgift av aktiehandelsplatsen Spotlights, som tidigare hette Aktietorget, disciplinkommitté. Det framgår av ett pressmeddelande.

Disciplinkommittén konstaterar att det i ärendet är ostridigt att Sleepo publicerat insiderinformation på sin hemsida den 5 januari, men först den 8 januari, kl 11.40 skickat in pressmeddelande angående informationen till Spotlight för omedelbart offentliggörande. Att man i efterhand har kunnat konstateras att informationen inte medförde någon kurspåverkan saknar betydelse.

Sleepo har förklarat att fördröjningen av offentliggörandet av pressmeddelandet berodde på bristande kommunikation inom bolaget. Detta visar att Sleepo vid aktuell tid inte kan anses ha haft erforderliga rutiner for informationsgivning.

Även om Disciplinkommittén, liksom Spotlight, ser positivt på att Sleepo vidtagit åtgärder för att förbättra sina rutiner i detta avseende, är överträdelsen av allvarligt slag. Bolaget bör därför tilldelas en erinran i kombination med ett vite på en årsavgift, lyder motiveringen.

Läs fler artiklar
LÄS MER