Nattsvart options-besked från Skatteverket: Ingen öppning

Skatteverket Personaloptioner Optioner
Nattsvart options-besked från Skatteverket: Ingen öppning

Stefan Lundell

Medgrundare och reporter

“Lagstiftningen är väldigt tydlig", konstaterar myndighetens expert.

En rad svenska tech- och startup-bolag väntar just nu spänt på att Skatteverket ska sätta ner foten i tolkningen av den nya lagstiftningen kring personaloptioner.

Bakgrunden är en lucka i den nya optionslagstiftningen som gör att personal riskerar att gå miste om både aktier och framtida vinster.

Så här hänger det ihop:

# När optionsprogrammet skapas så får personalen ett löfte om att efter tre år teckna nya aktier till ett bestämt pris.

# Efter tre år ska detta löfte infrias genom att bolaget gör en nyemission av aktier, riktad till personalen. Men denna nyemission måste först godkännas av aktieägarna. Det här som den stora osäkerheten uppstår.

# De aktieägarna som ursprungligen ingick avtalet med personalen kan när det ska infrias redan sålt sina aktier. Och det finns ingen garanti för att de nya aktieägarna ska rösta ja till nyemissionen som ska ge personalen sina aktier.

För att undvika den här potentiella konflikten har ett antal svenska tillväxtbolag istället valt att skapa ersättningsprogram som bygger på teckningsoptioner istället. Då är personalen garanterade att få sina aktier när tiden för programmet löper ut.

Men det här är en lösning som Skatteverket har invändningar emot – i alla fall om de aktuella bolagen och deras personal vill utnyttja den nya, fördelaktiga personaloptionslagen som i praktiken mer än halverar skatten.

Vi på Breakit har tidigare rapporterat om att Skatteverket arbetar med ett skriftligt ställningstagande där man tydligt ska berätta om teckningsoptioner går att tillämpas på den nya optionslagstiftningen. Skatteverket ska vara klara med det under juni men redan nu kommer ett besked från en av de ansvariga tjänstemännen som knappast går att misstolkas:

“Vi ser ingen öppning i den nuvarande lagstiftningen att använda teckningsoptioner för att omfattas av de nya beskattningsreglerna för kvalificerade personaloptioner”, säger Skatteverkets rättslige expert Hans Eriksson och fortsätter:

“Lagstiftningen är väldigt tydlig här. En teckningsoption ska betraktas som ett värdepapper och då ska det beskattas som ett värdepapper. Således faller den inte in under lagstiftningen för kvalificerad personaloption och ska inte beskattas som en sådan. Vi kommer att komma med ett ställningstagande om detta senare i månaden men det här är vår grundinställning”.

Personaloptioner vs teckningsoptioner

Kvalificerade personaloptioner

Bolag som har max 50 anställda och max 80 miljoner kronor i omsättning kan ställa ut optionerna till anställda som uppfyller följande krav:

  • Tjänar minst 22 200 kronor per månad.

  • Arbetar minst 30 timmar per månad.

  • Inte själva och inte har en närstående som äger fem procent av bolaget två år innan optionsavtalet ingås.

  • Villkorar ägandet av sin option med att arbeta i bolaget under tre år från det att optionen ställs ut.

De nya personaloptionerna räknas inte som värdepapper och behöver därför inte beskattas som inkomst av tjänst.

De nya reglerna gör alltså att företag och personal som uppfyller vissa villkor kan få optioner som sedan kan bytas mot aktier utan att den anställda måste betala skatt när denne växlar in sina optioner.

Istället ska den anställda endast betala skatt när denne någon gång i framtiden väljer att sälja sina aktier och därmed ska betala en kapitalskatt på 30 procent.

Teckningsoptioner

Den här typen av avtal har varit vanligast i startups innan de nya optionerna kom. Men regelverket är snårigt. Grunden är dock att teckningsoptioner som kvalificerar som värdepapper förmånsbeskattas vid förvärvet. När optionerna säljs beskattas de som kapital.

Teckningsoptioner går inte att knyta till anställningen på samma sätt som personaloptioner.

 

Läs fler artiklar
LÄS MER