Riksbanken flaggar: Nu kan det bli tuffare tag mot bolåneuppstickarna

EnklaStabelo

Stefan Ingves, riksbankschef. Foto: TT

Direkt / Breakit

Direkt / Breakit

Bolåneuppstickarna kan regleras hårdare.

Den senaste tiden har flera nya bolag dykt upp på bolånemarknaden. Mest uppmärksamhet har Enkla fått men en kartläggning som Breakit gjorde tidigare i veckan visar att de inte är de som har kommit längst.

Nu flaggar Riksbanken för att de nya aktörerna på bolånemarknaden, som ofta inte är traditionella banker, gör tillsynen mer komplicerad.

I sin finansiella stabilitetsrapport skriver Riksbanken att det är viktigt att alla framtida bolån, oavsett långivare, omfattas av en gedigen kreditprövning och tillsyn.

I dagsläget omfattas inte icke‐banker till exempel inte av amorteringskravet, som gäller för banker som ger ut bolån. Finansinspektionen har dock remitterat ett förslag om att amorteringsföreskrifternas tillämpningsområde ska utvidgas till att gälla samtliga företag som har tillstånd att lämna bostadskrediter.

Riksbanken konstaterar också att den svenska bolånemarknaden för närvarande står inför förändringar.

"Låneförmedlare får en allt större betydelse genom att de hjälper bolånetagare att sänka sina lånekostnader och icke‐banker konkurrerar med traditionella banker om bolånekunder", skriver centralbanken.

De nya aktörerna hanterar i nuläget volymer som är "små både i förhållande till det totala årliga flödet och till den utestående volymen".

"Erfarenheter från andra länder pekar emellertid på att de nya aktörerna kan komma att bli viktiga på bolånemarknaden. Detta kan vara positivt för den finansiella stabiliteten, till exempel om de använder mer stabila finansieringskällor än bankerna. De nya affärsmodellerna har dock inte testats i en vikande bolånemarknad vilket kan medföra nya risker", framhåller Riksbanken.

Läs mer