Techbranschen sänker Stockholms konjunktursprognos

Techbranschen sänker Stockholms konjunktursprognos

Andreas Hatzigeorgiou, chefsekonom på Stockholms handelskammare. Foto: TT samt Istockphoto. Bildmontage av Breakit.

Direkt / Breakit

Stockholms Handelskammare pekar på regleringar som en bromskloss för databranschens tillväxt.

Efter en tid av stark konjunktur vänder ekonomin i Stockholm ned under det första kvartalet 2018, till det svagaste läget på fem år. 

Stockholmsbarometern försvagas med drygt fyra enheter till strax över 99, vilket betyder att konjunkturen i Stockholm befinner sig på den lägsta nivån sedan 2013. En barometer på 99-101 indikerar att läget är ungefär normalt. Över 101 indikerar bättre konjunktur än normalt medan över 110 indikerar mycket bättre än normalt – och tvärtom åt andra hållet.

"Sett till detta kvartal är vi inte längre i högkonjunktur. Tillväxten är nu den svagaste på fem år och på bara sex månader har Stockholms databransch gått från en formtopp till ett konjunkturläge som är svagare än normalt. Jag befarar att försvagningen delvis beror på den rekordhöga kompetensbristen", säger Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare, i ett pressmeddelande.

En viktig förklaring är påtagligt svagare tillväxt i databranschen. Barometern för IT-sektorn enskilt rasade från drygt 106 till 98 från sista kvartalet förra året. Förutom bristen på kompetens och bostäder börjar även tillgången på kontorslokaler bli ett problem.

Vilka effekter har en sämre konjunktur?

"Det kan bli att bolagen slutar anställa eller investera. Då finns det en risk att det kommer slå negativt, inte bara mot Stockholm utan mot hela landet. De här företagen är strategiskt viktiga för Sverige eftersom det är en bransch där vi lyckats behålla våra marknadsandelar och stärka oss på den globala marknaden", säger Andreas Hatzigeorgiou. 

Stockholmsbarometern är en regional nedbrytning av Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer och tas fram i samarbete med Konjunkturinstitutet.

Läs fler artiklar
LÄS MER