Svensk spelindustri på rekordnivå – och kvinnorna blir allt fler

KingMag InteractiveDataspelsbranschen

Jonas de Lange

Jonas de Lange

Reporter

Den svenska spelindustrin växer så det knakar och nu omsätter branschen närmare nio miljarder kronor. Dessutom blir könsfördelningen i spelutvecklarbolagen allt jämnare, enligt en ny rapport från organisationen Dataspelsbranschen.

King, Dice, Avalanche studios och Paradox – de svenska speljättarna blir allt fler och större.

Svenska spelbolag omsatte förra året nästan nio miljarder kronor, och även om ökningen har avtagit något från 2013 växte branschen med 35 procent förra året. Sedan 2010 har omsättningen blivit sju och en halv gånger högre.

Totalt sett värderas den svenska spelbranschen i fjol till sanslösa 26 miljarder kronor.

Förutom de ökade intäkterna sker även stora förändringar på personalsidan. Enligt rapporten har antalet kvinnliga anställda ökat med 39 procent, vilket kan jämföras med 17 procent ökning för männen. Sedan 2010 har det blivit fem gånger fler kvinnor i branschen och nu ligger siffran på drygt 550 personer.

Det är främst de stora mobilspelsbolagen som anställer kvinnor.

Rapporten säger dock inget om löneskillnader mellan män och kvinnor och kvinnor utgör fortfarande bara 18 procent av alla spelutvecklare. Enligt branschorganisationens pressmeddelande är det dels en följd av att företagen jobbar aktivt mot en jämnare könsfördelning och att spel inte längre ses som ett intresse för enbart unga män.

Dataspelsbranschen, som ligger bakom rapporten, är en intresseorganisation som arbetar med att sprida spelutvecklarnas framgångar och viktigaste frågor.

Läs hela rapporten här.

Läs mer