Com hem ökar omsättning men minskar rörelseresultat

Tele2 Com Hem
Com hem ökar omsättning men minskar rörelseresultat

Foto: TT

Finwire / Breakit

Tyngs av kostnader i samband med fusionen med Tele2.

Kabeloperatören Com Hem redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Bolaget rapporterar lägre vinst än väntat.

Omsättningen uppgick till 1 784 miljoner kronor något mer än förra året men något mindre än Bloombergs analytikerkonsensus som låg på 1 809.

Rörelseresultatet blev 222 miljoner kronor med en rörelsemarginal på 12,4 procent .
Förra kvartalet uppgick rörelsemarginalen till 11,2 procent.

Resultatete före skatt och avskrivningar blev blev 702 miljoner kronor, väntat 732, med en marginal på 39,3 procent.

Bolaget uppger att resultatet minskade på grunda av kostnader i samband med fusionen  med  Tele2. 
Resultatet efter skatt blev 110 miljoner kronor (120), analytikerkonsensus 112.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 533 miljoner kronor (557).

Bolaget upprepar guidning för 2018 som är en medelhög ensiffrig tillväxt i underliggande EBITDA på helårsbasis för hela koncernen.

Bolaget upprepar också guidning för investeringar som förväntas ligga inom intervallet 1,0-1,1 miljarder kronor årligen för hela koncernen.

"Vi ämnar behålla vår skuldsättning inom intervallet 3,5-4,0x underliggande EBITDA rullande tolv månader", skriver vd Anders Nilsson i rapporten.

Läs fler artiklar
LÄS MER