Uppstickarna på bolånemarknaden har sluppit amorteringskravet – nu rycker FI ut

Enkla Stabelo
Uppstickarna på bolånemarknaden har sluppit amorteringskravet – nu rycker FI ut

Finansinspektionen vill ändra på reglerna. Foto: TT

Direkt / Breakit

Finansinspektionen vill att bolåneuppstickarna ska omfattas av samma amorteringskrav.

Det rör på sig på bolånemarknaden och flera uppstickare har dykt upp och pressat räntorna de senaste månaderna.
Mest uppmärksammat har Enkla varit men även Schibstedbackade Hypoteket och Avanza-delägda startupen Stabelo utmanar bankerna.

Gemensamt för de tre bolagen är att de lyder under lagen om verksamhet med bostadskrediter. Låter krångligt (och det är det) men det innebär bland annat att de inte lyder under samma amorteringskrav som bankerna. Det gör naturligtvis att kostnaderna för bolånetagarna kan bli rejält lägre hos utmanarna. 

Det vill Finansinspektion ändra på. I ett remissvar skriver FI att det finns flera faror med att amorteringskravet inte gäller uppstickarna. 

"Att reglerna inte omfattar sådana företag i dag, utan enbart kreditinstitut, medför en risk för att reglerna inte får önskad effekt samt att konkurrensen på marknaden snedvrids", påpekar FI.

FI föreslår också att det ska bli möjligt för kreditgivare som lämnar så kallade kapitalfrigöringskrediter att slippa amortera. Kapitalfrigöringskrediter kallas ibland för "seniorlån". Det innebär att den som är 60+ kan låna på sin bostad. Ränta läggs på lånet men betalas inte förrän fastigheten säljs.

Läs fler artiklar
LÄS MER