Kinneviks näthandare Global Fashion Group fortsätter växa

Global Fashion Group e-handel
Kinneviks näthandare Global Fashion Group fortsätter växa

Direkt / Breakit

Omsättningen fortsätter stiga.

Omsättningen i Global Fashion Group, Kinneviks delägda nätmodehandlare för tillväxtmarknader, steg med 23,7 procent i lokala valutor under det fjärde kvartalet 2017.

Det framgår av GFG:s bokslutsrapport, och är en acceleration sett till helårstillväxten, 21,1 procent till 1.095 miljoner euro, motsvarande 11,3 miljarder kronor.

Bruttomarginalen minskade med 4,4 procentenheter från 42,4 procent under det fjärde kvartalet 2016 till 38,0 procent under samma period 2017. Enligt GFG berodde minskningen till stor del på nödvändiga "prisinvesteringar" för att kunna handla effektivt över GFG:s marknader, men även på mixeffekter.

Den justerade rörelsemarginalen före av- och nedskrivningar (ebitda) förbättrades trots detta och blev minus 6,5 procent i kvartalet (-10,0) och minus 8,9 procent för helåret (-14,7). Årsrörelseförlusten minskade därmed till 97,9 från 130,8 miljoner euro. Initiativ för att gå till lönsamhet liksom skalfördelar låg enligt GFG bakom lönsamhetsförbättringen.

Kinnevik äger 35 procent av Global Fashion Group och värderade innehavet, som är det största onoterade för investeringsbolaget, till 5,2 miljarder kronor den 31 december.

Läs fler artiklar
LÄS MER