Odd Molly tar in miljoner för att satsa på näthandel

Odd Molly
Odd Molly tar in miljoner för att satsa på näthandel

Anna Attemark, vd på Odd Molly.

Direkt / Breakit

Odd Molly har beslutat om en företrädesemission om 26,8 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med företrädesemissionen är primärt att finansiera en accelererad satsning på försäljning via digitala kanaler och fortsatt internationell expansion, skriver Odd Molly.

Företrädesemissionen är fullt ut säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från bolagets fyra största aktieägare.

Styrelsen har även beslutat att föreslå årsstämman den 4 maj 2018 att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad nyemission om högst 750.000 aktier motsvarande cirka 10,5 miljoner kronor för att tillgodose en eventuell överteckning i företrädesemissionen och därigenom tillföra bolaget ytterligare kapital.

Totalt, vid full teckning i företrädesemissionen och fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen, kommer utspädningen uppgå till cirka 31,7 procent för de aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen. Aktieägare har möjlighet att finansiellt kompensera sig för utspädningseffekten genom att avyttra sina teckningsrätter.

För varje innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Odd Molly. Teckningskursen per aktie uppgår till 14 kronor.

Odd Mollys aktiekurs har hittills i år fallit med över 27 procent.

Bolaget grundades 2002 av bland annat profilen Per Holknekt.

Odd Mollys nuvarande vd Anna Attemark meddelade nyligen att hon lämnar bolaget.

Läs fler artiklar
LÄS MER