Starbreeze säljer Dead by Daylight-rättigheterna

Direkt / Breakit

Starbreeze har beslutat att sälja förlagsrättigheterna till spelet Dead by Daylight till utvecklaren Behaviour Interactive.

Det framgår av ett pressmeddelande på onsdagskvällen.

Starbreeze erhåller initialt 4 miljoner dollar och därefter ytterligare 12 miljoner dollar som erläggs successivt i form av royalty på 65 procent av spelets intäkter.

"Affären accelererar kassaflödena till Starbreeze från spelet, vilket stärker Starbreeze resultat och frigör kapital för nya projekt. Bolagets strategi att bredda spelportföljen med fler förslagstitlar ligger fast", skriver Starbreeze.

Det är först när Starbreeze erhållit full ersättning om 16 miljoner dollar – vilket motsvarar cirka 130 miljoner kronor – som förlagsrättigheterna för spelet övergår till Behaviour. Fram till dess behåller Starbreeze kontrollen över spelets betalningsströmmar och kvarstår officiellt som spelets förläggare. Behaviour tar i övrigt per 1 januari 2018 över Starbreeze förpliktelser i relation till spelet under förlagsavtalet, däribland alla kostnader för utveckling och marknadsföring. Behaviour kan närsomhelst slutbetala det återstående beloppet och därigenom tidigare överta rättigheterna.

"Förlagstiteln Dead by Daylight har varit en fantastiskt fin affär för Starbreeze. Vi investerade initialt 2 miljoner dollar i spelutvecklingen och spelet har sedan lanseringen 2016 sålt i över 3 miljoner exemplar vilket genererat cirka 345 miljoner kronor i nettoomsättning", säger Starbreeze vd Bo Andersson Klint i en kommentar.

Enligt det ursprungliga förlagsavtalet delar Starbreeze och Behaviour 50/50 på spelets nettointäkter efter kostnader för utveckling och marknadsföring. Under 2017 uppgick intäkterna från Dead by Daylight till 202 miljoner kronor, vilka delades 50/50 med Behaviour. Under samma period hade Starbreeze kostnader hänförliga till spelet på 34 miljoner kronor, vilket resulterade i ett överskott till Starbreeze för spelet under 2017 på 66 miljoner kronor. Hur Starbreeze intäkter och resultat påverkas av dagens affär avgörs av hur försäljningen av spelet utvecklas framgent.

I samband med att förlagsavtalet upphör, har Starbreeze inte längre några rättigheter kopplade till spelet bortsett från rätt till ytterligare ersättning om en lansering av spelet sker i Kina innan år 2020.

Är du intresserad av spelindustrin och entreprenörerna som formar den? Missa inte Breakits event Game Tech 2018, där talare som bland annat Ebba Ljungerud, ny vd på Paradox interactive, Maeva Sponbergs, EVP på Starbreeze och Arnd Benninghoff, head of MTGx kommer att stå på scen. 

Läs fler artiklar
LÄS MER