Svensk Handel: "Optimismen bland Sveriges e-handlare är het"

Breakit - Svensk Handel: "Optimismen bland Sveriges e-handlare är het"

Direkt / Breakit

Framtiden ser ljus ut – åtminstone enligt e-handlarna.

Men den fysiska handeln är desto mer pessimistisk. 

Framtidsindikatorn för butikshandlare, som väger samman förväntningar kring försäljning, antal anställda och lönsamhet, sjönk till 90,2 i mars jämfört med 93,4 i februari.

Det framgår av Svensk Handels Handelsbarometer.

Trots att handlarnas förväntningar på butikshandeln i stort sviktar går tron på den egna butiken mot strömmen. Förväntningarna på den egna butiken steg i mars och ligger i linje med siffrorna för förra året.

För första gången mäter Handelsbarometern även framtidsförväntningarna bland e-handlarna. Förra året uppvisade e-handeln en tillväxt på 16 procent. Handelsbarometern visar att optimismen bland e-handelsföretagen är fortsatt hög.

I mars steg framtidsförväntningarna med 2,5 enheter till 117,6. Den största ökningen var i förväntningarna om lönsamheten som ökade 10,3 enheter till 108,1.

"Handeln står mitt i ett skifte som drivs av ett kundbeteende som förändras i snabb takt. Vi har nått en brytpunkt där all tillväxt inom sällanköpshandeln sker på nätet. Optimismen bland Sveriges e-handlare är het", säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel, i en kommentar.

Läs fler artiklar
LÄS MER