Problemtyngda klädmärket WeSC genomför nyemission – för sjunde året i rad

e-handel
Problemtyngda klädmärket WeSC genomför nyemission – för sjunde året i rad

Finwire / Breakit

Har strukturerat om e-handeln – men problemen fortsätter.

Problemtyngda klädbolaget WeSC genomför för sjunde året i rad en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. 

Styrelsen vill denna gång ta in 32 miljoner kronor före emissionskostnader. Villkoren i nyemissionen är 1:1, innebärande att en befintlig aktie ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 12 öre per aktie. Företrädesemissionen omfattas till 60 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare. Nyemissionen ska godkännas på extra bolagsstämma den 12 april. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 17 april och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 18 april. Teckningstiden löper från 23 april till 7 maj och handel med teckningsrätter sker den 23 april till 3 maj. Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen genomförs i samband med slutfasen av omstruktureringen och rekonstruktionen av dotterbolaget We International. Omstruktureringen har bland annat inneburit att WeSC dragit ned på den problemtyngda distributörsverksamheten och licenserat ut fyra olika produktområden.

Dotterbolaget WeSC America Inc säkrat produktionsfinansieringen för den Nordamerikanska marknaden samt omstrukturerat e-handeln. Målsättningen med företrädesemissionen är att man skall kunna få en nystart i verksamheten utifrån ett skuldfritt utgångsläge med smalare verksamhetsfokus.

Läs fler artiklar
LÄS MER