Fler kvinnor måste in i tech – det är en överlevnadsfråga

Jämställdhet
Fler kvinnor måste in i tech – det är en överlevnadsfråga

Breakit

Så här kan vi inte ha det, skriver Jessica Rosencrantz, trafik- och it-politisk talesperson (M) och Jörgen Warborn, riksdagsledamot och ordförande Moderata Företagarrådet, i en debattartikel.

I dag inleds konferensen Women in Tech, vars arbete att locka kvinnor till IT- och tekniksektorn är viktigt för att Sverige ska fortsätta behålla ledartröjan i tech-branschen. Kvinnor är idag kraftigt underrepresenterade, vilket är en stor förlust. Beräkningar från EU-kommissionen visar att om lika många kvinnor som män skulle arbeta inom IT-sektorn skulle BNP inom EU öka med nio miljarder kronor per år. Konferensen sammanfaller med internationella kvinnodagen, men vi vill att tech och kvinnor ska  kunna gå hand i hand alla dagar om året. Tech är inget manligt fenomen, utan ett mänskligt.

Sverige har länge varit ett av de ledande länderna inom IT- och tekniksektorn, men trenden har de senaste åren varit nedåtgående. För att inte bli omsprungna av resten av världen måste villkoren i branschen stärkas, men också jämställdheten. 

Ett av de största hindren för branschens tillväxt är nämligen kompetensförsörjningen. Enligt IT- och telekomföretagen saknas det i dag 30.000 IT-specialister och inom fem år kommer det saknas 70.000. Det är ett faktum att hälften av den svenska IT-branschens kunder är kvinnor men endast 20 procent av de anställda. Så kan vi inte ha det. För att lösa kompetensbristen måste branschen kunna attrahera fler kvinnor.

Jämställdhet handlar om lika möjligheter och om att främja strukturer som i det här fallet leder kvinnor in i teknikens värld. Vi behöver locka fler kvinnor till relevanta utbildningar. Det arbetet måste börja tidigt för normer och värderingar skapas just i unga åldrar. Många unga flickor får höra redan i grundskolan att tjejer inte är bra på matte och att det liksom teknik snarare är ett ämne för pojkar. Den inställningen riskerar påverka framtida utbildningsval. När nu till exempel programmering införs på schemat är det viktigt att väcka både flickors och pojkars nyfikenhet och självförtroende.

Siffror från EU kommissionen visar vidare att företag med fler kvinnor i ledningen har högre avkastning på investerat kapital och aktieutdelning. Det är alltså en vinst för branschen och Sverige som helhet om fler kvinnor tar plats på ledande positioner.

Slutligen är det viktigt både för män och kvinnor att sänka trösklarna för att driva företag i Sverige. Därför lägger Moderaterna stor vikt vid att förenkla för det generella företagandet. För vi vet att högt skattetryck, krångliga regelverk och svårigheter att hitta rätt kompetens är exempel på problem som hämmar företagsamheten för både kvinnor och män. Att kunna kombinera familj med företagande och karriär är också viktigt och särskilt för kvinnor som, vad vi än tycker om det, fortfarande tar det största ansvaret för hemmet.

En stark svensk it- och tekniksektor är avgörande för jobb och konkurrenskraft i en modern tid. Kompetensförsörjningen är bland de främsta hindren för en fortsatt tillväxt och branschen söker med ljus och lykta efter människor med rätt kompetens att rekrytera.

Därför är det en överlevnadsfråga för svensk it- och tekniksektor att fler kvinnor tar plats i branschen.

Jessica Rosencrantz, trafik-och it-politisk talesperson (M)

Jörgen Warborn, riksdagsledamot och ordförande Moderata Företagarrådet 

Läs fler artiklar
LÄS MER