Rasar din räckvidd på Facebook? Här är en (rätt sjuk) delförklaring

MetaFacebook news feed

Erik Wisterberg är Breakits medierreporter. Foto: Breakit samt TT.

Erik Wisterberg

Erik Wisterberg

Reporter

Breakits Erik Wisterberg om Facebooks senaste räkneblunder – som nu slår igenom i Sverige.

Tre stora uppdateringar av Facebooks algoritm för nyhetsflödet har stått i fokus sedan januari.

Breakit har i ett flertal artiklar kunnat visa hur detta drabbar svenska mediesajter, som KIT, Nyheter 24 och DN – i form av minskat engagemang. Det skvallrar om att räckvidden, alltså antalet personer som exponeras för varje inlägg, också har gått ned.

Förutom algoritmuppdateringen har Facebook samtidigt gjort en annan förändring, som inte alls har fått lika stor uppmärksamhet.

Bolaget har länge kritiserats för sin statistik, som gång på gång visat sig vara felaktig. Nu visar det sig att Facebooks räckviddsmått delvis utgjorts av inlägg som aldrig visats för någon.

Korrigerade mätningar slår igenom

I februari gick bolaget ut med att man skulle redovisa den dynamiska (icke-köpta) räckvidden på ett nytt sätt. En anledning till att denna nyhet har gått de flesta förbi är kanske att Facebook kommunicerade den under den något intetsägande rubriken "Improving Page Insights to Help Businesses Understand the Results that Matter Most"

En alternativ, mer träffande, rubrik hade varit: "Whoops, we did it again – showed you the wrong bloody numbers".

Vad har hänt?

Här är en kort summering:

1. Dynamisk räckvidd (organic reach på engelska) är alltså måttet som ska spegla hur många Facebookanvändare som nås av ett visst inlägg, utan att det sponsras.

2. Facebook har räknat fram denna siffra på ett minst sagt kreativt sätt: "Tidigare räknades dynamisk räckvidd när en person fick ett obetalt inlägg i sitt nyhetsflöde, oavsett om det visades på skärmen eller inte", skriver Facebook.

OBS: Här föreslår jag att du stannar upp ett tag och bara läser meningen ovan om och om igen tills det sjunker in.

3. I mitten av februari började en mer realistisk mätmetod rullas ut:

"Den nya definitionen räknar in dynamisk räckvidd när ett obetalt inlägg visas på en persons skärm".

För att summera. De tidigare siffrorna var gravt missvisande. De nya är rätt.

Hur påverkar det mitt företags Facebooksida?

Korrigeringen har nu börjat rullas ut i Sverige, och nådde i dagarna Breakits Facebooksida. Du hittar själv info om detta när du klickar dig in på fliken "statistik" (eller "insights" om du har engelska som språk på Facebook).

Under en övergångsperiod visar Facebook ut både det gamla (felaktiga) och det nya räckviddsmåttet. Därmed kan du själv se hur stor skillnad detta innebär för din dynamiska (det som ofta kallas organiska) räckvidd.

"Eftersom detta är en striktare rapportering kan vissa Facebooksidor se lägre räckviddssiffror än tidigare", heter det från Facebook.

För Breakits del handlar det om en sänkt räckviddssiffra på omkring 20 procent. 

Två saker är viktiga att komma ihåg:

• Ditt genomslag har inte blivit mindre, det är bara siffrorna som har korrigerats.

• Detta gäller inte köpt räckvidd på Facebook. Den har enligt Facebook hela tiden räknats på det striktare sättet.

Läs mer