Stillfronts omsättning och resultat ökar under fjärde kvartalet

Stillfront spelbranschen Spelutveckling

Finwire / Breakit

På torsdagsmorgonen släppte den svenska spelutvecklaren Stillfront sin rapport för det fjärde kvartalet.

Stillfront redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Resultatet ökade.

Omsättningen uppgick till 53,2 miljoner kronor (24,6), en ökning med 116 procent mot föregående år.

Stillfront redovisar ett rörelseresult före skatter och avskrivningar (ebitda) på 15,4 miljoner kronor (6,8), med en marginal på 28,9 procent (27,6).

Resultatet före skatt var 81,3 miljoner kronor (1,2). Ökningen jämfört med motsvarande period föregående år har i huvudsak orsakats av effekter av omvärdering av villkorade tilläggsköpeskillingar, skriver bolaget i rapporten.

Resultatet efter skatt blev 82,7 miljoner kronor (7,7), en ökning med 974 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 12,83 kronor (1,39), vilket innebär en ökning med 823 procent mot föregående år.

 

Läs fler artiklar
LÄS MER