ESEN eSports ökar intäkterna men förlusten steg i fjärde kvartalet

ESEN eSports spelbranschen
ESEN eSports ökar intäkterna men förlusten steg i fjärde kvartalet

Esen esport börsnoterades i fjol. Foto: Press

Finwire / Breakit

Lanserar egen e-sportplattform i vår.

ESEN eSports redovisar ökade intäkter samtidigt som förlusten steg i fjärde kvartalet 2017 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg till 0,7 miljoner kronor (0,5), en ökning med 40 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet, resultatet före skatt och nettoresultatet uppgick till -1,6 miljoner kronor (-0,8). Resultat per aktie hamnade på -0,50 kronor (-0,24).

Kassa och bank var på 1,6 miljoner kronor (1,8) per den 31 december. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -5,2 miljoner kronor (-0,8) för helåret 2017.

Styrelsen föreslår att utdelning inte lämnas för verksamhetsåret 2017. Bolaget har som ambition att i framtiden lämna utdelning till aktieägarna.

Bolaget kommer under andra kvartalet i år enligt tidtabell lansera sin egna esport-plattform.

"ESEN eSports befinner sig i en växande, dynamisk värld som håller på att etablera esport som tittarsport till mainstreampubliken. Som Sveriges första renodlade publika esportbolag innebär det stora möjligheter och utmaningar under året, men jag är helt säker på att vi har vad som krävs för att göra 2018 till vårt bästa år hittills", kommenterar vd Joakim Stenberg i bokslutskommunikén.

Läs fler artiklar
LÄS MER