Larmrapport: Fastighetsägarna ligger efter – riskerar bli omkörda

Digitalisering
Larmrapport: Fastighetsägarna ligger efter – riskerar bli omkörda

Christoffer Börjesson. Foto: Fastighetsägarna Stockholm/Istockphotos.

Towe Boström

Reporter

”Risken är stor att någon annan kommer in och tar affären”.

Sveriges fastighetsägare är knappt nere i startblocken när det kommer till digitaliseringen av fastighetsbranschen.

Bara en av fyra har en strategi för hur de ska använda sig av digitala tjänster och ännu färre – bara 13 procent – tycker sig se någon typ av affärsmodell i det digitala.

Det konstaterar Fastighetsägarna Stockholm i en ny rapport. Samtidigt varnar de för att något nu måste ske – annars riskerar fastighetsbolagen att blir förbisprungna och tappa affären till andra parter. Något som de menar är helt onödigt.

”Konsumenterna lyssnar på Spotify och använder Netflix genom sin uppkoppling. Man beställer matkassar och e-handeln kommer till hemmet. Hela det ekosystemet byggs av tjänster kring fastigheter”, säger Christoffer Börjesson, chef för digital fastighetsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm.

Så trots att själva affären är knuten till fastigheten så riskerar fastighetsägarna att bli av med den. Därför anser Fastighetsägarna Stockholm att det är viktigt att ta kontroll över utvecklingen och börja ta tag i digitaliseringen av branschen – innan någon annan gör det.

”Vi tror att det kommer massa möjligheter när det gäller till exempel digitala lås och förrådsutrymmen”, säger Christoffer Börjesson.

Han menar också att mycket handlar om att samla in och använda sig av data. En fastighet producerar nämligen mängder med information som digitaliseringen ger möjlighet att samla in.

Det kan handla om allt från när du slänger dina sopor, till vilken temperatur som är bäst i kontor och lägenheter, eller hur många parkeringsplatser som finns lediga.

Den datan kan sedan användas till att skapa olika sorters tjänster – till exempel ett smidigare parkeringssystem eller mer effektiv sophämtning.

Nu kommer Fastighetsägarna Stockholm att gå vidare och hålla flera möten med sina medlemmar. Tanken med det och rapporten är att fastighetsägare ska få upp ögonen för vilken potential det finns i digitaliseringen. Men målsättningen är inte högre satt än att öka antalet som tror att de kan tjäna pengar till mer än rapportens 13 procent..

”Det är lågt men det finns många förutsättningar för att göra mycket mer”, säger Christoffer Börjesson.

Så utfördes studien

Rapporten är baserad på data från Fastighetsägarna Stockholms medlemskartläggning bland deras 4500 fastighetsägare som har svarat på frågor om sitt digitaliseringsarbete. De svarande består av cirka 250 personer i ledande positioner som VD, Fastighetschefer, IT-chefer, affärsutvecklingschefer eller ansvariga för den digitala utvecklingen i verksamheten. Datainsamlingen har skett genom en enkät, en sökordsanalys samt ett antal djupintervjuer. 

Läs fler artiklar
LÄS MER