Efter vinstvarningen – nu kan det bli ännu värre för Fingerprint

FingerprintFingeravtrycksensor

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

"Absolut inte tillfredsställande."

Det var inte länge sen Fingerprint var en av de allra starkast lysande stjärnorna på den svenska himlen. Men i takt med att intresset för fingeravtryckssensorer svalnat har det svajat allt mer i bolaget.

I slutet av januari vinstvarnade bolaget och meddelade att 150 personer skulle sägas upp. Med tanke på det var det inte många överraskningar i dagens bokslut.

Fingerprint Cards redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en förlust mot föregående periods vinst.

Vd Christian Fredrikson skriver i rapporten att man väntar sig att marknaden för fingertryckssensorer i smartphones, som stod för 95 procent av omsättningen, kommer att minska 2018. 

Fingerprint kommer också att se över de långsiktiga finansiella mål bolaget lanserade för cirka ett år sedan, i samband med bokslutet för 2016.

Översynen sker, skriver bolaget, med tanke på det sparprogram som sjösatts och de förändrade marknadsförutsättningarna inom sensorer för smarta telefoner.

"Bolaget avser anpassa de finansiella målen till de ändrade förutsättningarna, och återkomma med reviderade mål under det andra kvartalet 2018", skriver bolaget i fredagens rapport.

Enligt de mål som släpptes i februari i fjol skulle intäkterna ha en genomsnittlig årlig tillväxttakt om cirka 20 procent 2017 till 2019. Rörelsemarginalen skulle i genomsnitt ligga mellan 30-35 procent för perioden 2017 till 2019.


Omsättningen uppgick till 615,3 miljoner kronor (1 618,7), en minskning med 62 procent mot föregående år. Rörelseresultatet blev -40,6 miljoner kronor (520,0). Båda siffrorna var i linje med de preliminära som lämnades i samband med vinstvarningen den 25 januari.

Resultatet före skatt var -40,7 miljoner kronor (547,4). Resultatet efter skatt blev -16,5 miljoner kronor (423,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,05 kronor (1,35). Fingerprint Cards föreslår ingen utdelning (0).

Läs mer