Catena Media ökade både omsättning och resultat fjärde kvartalet

Breakit - Catena Media ökade både omsättning och resultat  fjärde kvartalet

Henrik Persson Ekdahl, tillförordnad vd på Catena media. Foto: Wayne Parry/AP/TT samt press.

Finwire / Breakit

Ökade vinsten.

Affiliatebolaget Catena Media redovisar en omsättning som var högre än väntat under fjärde kvartalet. Resultatet var lägre än väntat. Jämfört med föregående år steg vinsten.

Omsättningen ökade med 63 procent till 20,1 miljoner euro (12,3), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 19,5.

Rörelseresultatet blev 8,8 miljoner euro (5,7), väntat rörelseresultat var 9,2. Rörelsemarginalen var 43,8 procent (46,3).

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll till 9,6 miljoner euro (6,2), med en rörelsemarginal exklusive extraordinära poster på 47,8 procent (50,4).

Resultatet före skatt var 6,5 miljoner euro (4,4), analytikerkonsensus 7,6.

Resultat per aktie hamnade på 0,11 euro (0,08). Catena Media föreslår ingen utdelning.

Det viktiga måttet New Depositing Customers, NDCs, ökade med 69 procent under kvartalet till totalt 113 258 (67 023). Jämfört med det tredje kvartalet var ökningen 12 procent.

"Den starka NDC-tillväxten visar att vår affärsmodell är solid och genererar ett tydligt mervärde för våra kunder. Under hela 2017 levererade vi hela 386 000 NDC:s till våra samarbetspartners", konstaterar vd Henrik Persson Ekdahl.

Läs fler artiklar
LÄS MER