Spotifygrundarens gamla bolag Tradedoubler minskar omsättning under senaste kvartalet

Spotifygrundarens gamla bolag Tradedoubler minskar omsättning under senaste kvartalet

Spotify-grundaren Martin Lorentzon Foto: TT

Finwire / Breakit

Minskar omsättningen – och förlusten

Det digitala annonsbolaget Tradedoubler, som grundades 1999 av Spotifys styrelseordförande och medgrundare Martin Lorentzon, redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad förlust.

Omsättningen uppgick till 295 miljoner kronor (343), en minskning med 14 procent mot föregående år. Minskningen förklaras huvudsakligen av säsongseffekter från tidigare förlorade kunder som påverkade mer under fjärde kvartalet, enligt vd Matthias Stadelmeyers.

Rörelseresultatet blev -5 miljoner kronor (-33). Tradedoubler redovisar ett ebitda på 6 miljoner kronor (-2), med en ebitda-marginal på 2,0 procent.

Resultatet före skatt var -8 miljoner kronor (-11). Resultatet efter skatt blev -10 miljoner kronor (-16). Resultat per aktie hamnade på -0,22 kronor (-0,38).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2017. Ingen utdelning lämnades för 2016.

Operativa kostnader minskade med 7 procent vilket enligt bolaget fortfarande återspeglar de förbättringar som gjorts i företagets lednings- och verksamhetsstruktur.

"Under kommande kvartal kommer vi att fokusera på ytterligare förbättringar av vår
verksamhet för att realisera våra planer för 2018", uppger Stadelmeyers.

Läs fler artiklar
LÄS MER