Tele2 redovisar lägre än väntat justerat rörelseresultat i fjärde kvartalet

Tele2TelefoniTele2 slås ihop med Comhem

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Teleoperatören gick nyss ihop med Comhem – i dag kom kvartalsrapporten.

Teleoperatören Tele2 redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet.
Det justerade rörelseresultatet blev lägre än väntat.

Omsättningen uppgick till 6 642 miljoner kronor (6 340), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 6 696.

Rörelseresultatet blev 766 miljoner kronor (622). Rörelsemarginalen var 11,5 procent (9,8).

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll till 817 miljoner kronor (849), väntat 898, med en rörelsemarginal exklusive extraordinära poster på 12,3 procent (13,4).

Tele2 redovisar ebitda på 1 527 miljoner kronor (1 461), med en ebitda-marginal på 23,0 procent (23,0).

Resultatet efter skatt blev 952 miljoner kronor (204).

Tele2 föreslår 4,00 kronor i utdelning (5,23), väntat 4,17. Bolaget hade dock i fjol indikerat att utdelningen skulle landa på 4 kronor.

 

Läs mer