FrontOffice vill rädda fler bolag – genomför nyemission

FrontOffice vill rädda fler bolag – genomför nyemission

Johan Lund är vd för Investmentbolaget FrontOffice som genomför en nyemission 1-23 februari.

Att få vara en del i en turnaround av ett företag, alltså att hjälpa ett företag att vända från en negativ spiral till lönsamhet, är för många ett drömuppdrag. Men det är få förunnat och kräver hårt arbete och – framför allt – att man tar smarta beslut.

Investmentbolaget FrontOffice är en aktiv investerare som arbetar med turnarounds. Nu genomför FrontOffice en nyemission som gör det möjligt för fler att bli delägare i bolaget och vara med och rädda företag.

Kärnan i FrontOffice är det helägda dotterbolaget Svensk Företagsrekonstruktion som är en av de mest aktiva aktörerna inom företagsrekonstruktioner i Sverige. Syftet med en företagsrekonstruktion är att rädda rekonstruktionsbolaget från konkurs och möjliggöra fortsatt drift av verksamheten på ett mer lönsamt sätt än tidigare. På så sätt räddas många värden och arbetstillfällen.

För att delta i emissionen eller för att hitta mer information och samtliga emissionsdokument, kika in i FrontOffices emissionsrum.

I många andra fall är det advokatbyråer som på egen hand genomför rekonstruktioner, med blandad framgång. Fokus i sådana rekonstruktioner ligger ofta på att arbeta med skuldnedskrivning och kostnadsminimering. Ungefär en rekonstruktion av fem lyckas.

De som arbetar på FrontOffice och Svensk Företagsrekonstruktion har ett annat angreppssätt. Eftersom de i grunden är entreprenörer tar de ett bredare grepp om företagen, än vad advokatbyråerna oftast gör. FrontOffice-koncernen samarbetar med bolaget och hjälper till att hitta en kompetent rekonstruktör. Svensk Företagsrekonstruktion finns med bolaget under rekonstruktionsprocessen och tittar, utöver hantering av skulder och kostnader, på frågor som rör arbetsprocesser, finansiering, marknaden, relation till kunder och leverantörer, personalens kompetens med mera. Utfallet blir då att två av tre rekonstruktioner lyckas.

Konstant flöde av potentiella investeringar

Flödet av bolag som rekonstrueras av Svensk Företagsrekonstruktion utgör en unik möjlighet för att hitta potentiella investeringar och det är den här verksamheten som FrontOffice nu tar in nytt kapital för att expandera.

Fördelarna med att investera i bolag som genomgår rekonstruktion är dels att man kommer in på lägsta möjliga värdering, dels att rekonstruktionsprocessen, som kan pågå i upp till ett år, är ett mycket grundligt sätt att göra due diligence på.


Video: Johan Lund, vd på FrontOffice, berättar mer om nyemissionen.

I sämre ekonomiska tider ökar antalet rekonstruktioner. För Svensk Företagsrekonstruktion innebär det att man får ett större affärsflöde och för investeringsverksamheten skapar det fler case att välja mellan. Målet för FrontOffice är att göra 2-3 investeringar per år och att behålla investeringarna i 1-5 år.

”Eftersom om att vi är bland dem som gör flest rekonstruktioner i Sverige, får vi väldigt många investeringsmöjligheter. Man kan säga att vi sitter på en guldgruva. Det som saknas är kapital, därför gör vi nu en nyemission och tar in mer tillväxtkapital”, säger FrontOffice Nordics VD Johan Lund.

För att delta i emissionen eller för att hitta mer information och samtliga emissionsdokument, kika in i FrontOffices emissionsrum.

Det här är en sponsrad artikel från FrontOffice Nordic AB, ett investmentbolag som investerar i turnaroundcase. Många av våra investeringar sker i tillväxtbolag som hamnat i någon form av ekonomisk problematik men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för betydande värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag Svensk Företagsrekonstruktion AB och KROSS AB kan vi identifiera investeringar som annars skulle ha gått marknaden förbi.

Sponsrade inlägg är en del av Breakits annonserbjudande. Inläggen skrivs inte av Breakits reportrar utan av vår kommersiella avdelning. Om du har frågor kring sponsrade inlägg, hör av dig till sales@breakit.se.

Läs fler artiklar
LÄS MER