Nokia slår förväntningarna

Finwire / Breakit

Telekombolaget Nokia redovisar en omsättning som var högre än väntat under fjärde kvartalet. Även resultatet var högre än väntat.

Omsättningen uppgick till 6 668 miljoner euro (6 731), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 6 431.

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll till 1 004 miljoner euro (940), med en rörelsemarginal exklusive extraordinära poster på 15,1 procent (14,0).

Resultat per aktie exklusive extraordinära poster blev 0,13 euro (0,12), det är 18 procent bättre än Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 0,11.

Nokia föreslår 0,19 euro i utdelning (0,17) väntat 0,18. Bolaget hade indikerat att utdelningen skulle bli 19 eurocent.

Läs fler artiklar
LÄS MER