Efter Runningbyme – så reagerar de svenska influencer-nätverken

United ScreensTourninfluencers

Olof Lindblom, Linda Palmgren och Sam Foroozesh.

Towe Boström

Towe Boström

Reporter

Vårt fejkade Instagram-konto med köpta följare rundade flera filter på influencer-plattformar och landade även deals med annonsörer.
Vi frågade de svenska influencer-nätverken hur de ser på problemen.

Under onsdagen publicerade vi en granskning under rubriken: "Jag skapade en fejk-stjärna på Instagram för 5000 spänn – sen blåste jag annonsörerna". 

Vi har spenderat flera månader med att bygga upp Instagram-kontot "Runningbyme" bestående av köpta följare, likes och kommentarer. 

Resultatet? 

Vi tog oss igenom filtret på flera svenska och internationella plattformar som kopplar ihop influencers med annonsörer. Som grädde på moset erbjöds Runningbyme flera samarbeten med annonsörer som uppenbarligen inte synade bluffen. 

Det här belyser de brister som finns i branschen och är ett oroande kvitto för annonsörer som förlitar sig på marknadsföring genom influencers. 

Vi slog en signal till flera av de stora svenska influencer-nätverken för att höra hur de ser på resultatet. 

United Screens: "Annonsörerna blir vilseledda"

Malte Andreasson är vd och medgrundare på United Screens. 

"Det är jättebra att fler blir medvetna om att det här, liksom alla andra världar, är en värld där kunskap, riktig data och riktiga strategier betyder något", säger Malte Andreasson. 

Det oroar United Screens-grundaren att det bevisligen går att sälja annonser till ett låtsaskonto.

United Screens träffar alla potentiella influencers för att ta reda på mer om dem och deras mål. Något man gjort för skapa en kvalitetsmiljö för annonsering. 

"Jag kommer visa upp din artikel för folk som undrar varför de inte bara ska anlita en sådan här söktjänst med förslag på 1000 instagram-konton som sen tar betalt", säger Malte Andreasson.

Han menar att det största problemet inte är fejkade konton – det är annonsörerna. 

"Annonsörerna blir vilseledda på var deras annonsering hamnar, det är problemet i stort". 

Instagrams ansvar då?  

"Plattformarna har ett ansvar att rensa bort fusk". 

Cure: "Gjort en slagning på Runningbyme" 

Sam Foroozesh, vd för influencer-nätverket Cure, konstaterar också att problemen med köpta följare inte är något nytt. 

"Det är superenkelt att göra det i dag, och det är bra att det här lyfts, för det är här vi som nätverk kommer in. Vår uppgift är att kvalitetssäkra, det är vad vi lever på", säger Sam Foroozesh. 

Cure använder bland annat egenutvecklade verktyg för att upptäcka falska konton och avslår regelbundet ansökningar. 

Sam Foroozesh har precis gjort en slagning på Breakits konto "Runningbyme" och fått en varning. 

”Följarna är i väldigt spretig ålder med väldigt konstig geografi. Man ser direkt att det är något lurt”, säger Sam Foroozesh. 

I Cures databas finns runt 150.000 "kvalitetssäkrade" konton – granskade och godkända för samarbeten. 

Vi har tidigare skickat statistik till Cure som placerat vårt konto som "ej kvalitetssäkrat" i sitt system.

Efter det här är Runningbyme dock helt raderat, tillägger Sam Foroozesh. 

Vilket ansvar har Instagram? 

"De jobbar aktivt med att rensa upp fejk-konton och de gör nog sitt bästa. Det hjälper såklart oss men det är i alldeles för liten utsträckning för att vi ska kunna förlita oss på deras data", säger Sam Foroozesh. 

 

Tourn: "Fuskarna blir allt duktigare"

Robin Stenman, vd för Tourn, säger att problemet med köpta följare och falska konton är väldigt utbrett på Instagram. 

"Vi har själva lyft denna fråga i snart två år och tycker att är väldigt bra att ni gör det också", säger Robin Stenman. 

Han tycker att plattformarna måste göra mer och berättar att Tourn ser fejkkonton dagligen – och fuskarna blir allt duktigare. 

"Samtidigt som det finns många framgångssagor med bolag som gör succé genom att köpa reklam via influencers, gör det att folk blir naiva och tar dåliga beslut", säger Robin Stenman.  

Han påpekar vidare att Instagram är en låst plattform där nätverk som Tourn inte kommer åt fuskarna. 

"Det är Instagram med deras algoritmer och fraud-avdelning som bär ansvaret där, det borde ligga i deras egenintresse att allokera mer resurser dit". 

Robin Stenman menar att annonsörer måste ges kontroll och möjlighet att veta vad de får för sina investerade pengar.

Han påpekar samtidigt att det inte är några större problem i samarbeten med större och etablerade influencers. Med "förstagångssamarbeten" är det desto osäkrare. 

Robin Stenman säger att bristen på data från vissa stora plattformar gör det svårt att bedöma influencers. 

"Risken för köpta följare och likes, tillsammans med risken att träffa fel målgrupp, gör annonsering på instagram komplicerat och riskfyllt", säger Robin Stenman. 

Tourn har utvecklat plattformen Wave där alla kan registrera sig och söka kampanjer. Annonsörer betalar sedan för de användare som klickar vidare från Instagram till annonsörens sida. 

"När en potentiell kund har klickat sig vidare kontrolleras att besökaren är äkta, unik och från den regionen (i detta fall Sverige) som annonsören riktar sin annons mot", förklarar Robin Stenman. 

Runningbyme, med sina högst ineffektiva följare, tjänade exempelvis åtta kronor på det här sättet. 

 

United Influencers: "Större utmaning med öppna nätverk"

Linda Palmgren, vd för United Influencers, säger att det här är ett problem man stött på tidigare när det fanns nätverk och agenturer som saknade kunskap. 

Hon menar att det numera finns en trygghet i att vända sig till professionella aktörer. 

"Vi jobbar aktivt med att komma till rätta med detta orosmoment bland annat genom vårt initiativ tillsammans med branschkollegorna i IAB där vi nu har skapat en certifiering för nätverk och agenturer där detta granskas tydligt", säger Linda Palmgren. 

United Influnencers upplever inte att falska konton är ett problem då de uppger sig känna igen dem samt att det nu finns data och statistik att tillgå. Nätverket granskar alla nya och befintliga profiler, bland annat genom aktivitet och statistik. 

"Det är en större utmaning med öppna nätverk där profilerna registrerar sig själva och varje enskild profil inte granskas", säger Linda Palmgren. 

Vilket ansvar ligger hos Instagram? 

"Det borde göra det i större utsträckning än vad det gör. Det finns säkert möjlighet för dem att addera blockeringar för onaturliga actions.  

Cube: "Det ska ifrågasättas"

Olof Lindblom, vd på Cube, välkomnar granskningen som han tycker belyser problemen på marknaden och visar hur oupplysta många är. 

"Det finns en stor problematik för de aktörer som försöker upphandla ”influencers” genom programmatic-lösningar eller nätverk som består av flera tusentals profiler", säger Olof Lindblom. 

Han pekar på att det är svårt att ersätta den mänskliga faktorn med teknik liksom svårigheterna att ha en relation till tusentals personer.

Olof Lindblom förklarar att Cube "skräddarsyr" lösningar mellan människor de känner och han är trygg med nätverkets modell. Cube träffar sina profiler och går igenom siffror innan de accepteras. 

Runningbyme ombads exempelvis visa upp statistik i samband med ansökningen. Det gjorde att vi inte valde att gå vidare med vår suspekta statistik. 

Olof Lindblom menar även han att det största problemet uppstår när aktörer på marknaden släpper in falska konton och säljer dem mot kunder. 

"Vårt existensberättigande bygger på att vara ett filter och se till att sånt här inte händer, tar man inte på sig detta ansvar så ska det ifrågasättas", säger han. 

Läs mer