Ericsson värderade just ned sina digitala affärer – med 6 miljarder

Ericsson
Ericsson värderade just ned sina digitala affärer – med 6 miljarder

Ericsson är ett av Sveriges största företag. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT.

Finwire / Breakit

Tar massiv nedskrivning.

Ericsson är ett av de svenska jätteföretagen som haft det tufft i den snabba digitaliseringen. I december gick bolaget ut med att man skulle inleda en prövning av goodwill, vilket skulle komma att innebära nedskrivningar. 

Det är företagspråk för att Ericsson skulle göra en hälsokontroll, för att se om expempelvis det bokförda värdet på förvärv faktiskt stämmer överrens med verkligheten. Bakgrunden var att bolaget skulle förändra sin rapporteringsstruktur.

Nu är processen klar, meddelar Ericsson i ett pressmeddelande. Totalt tar bolaget en nedskrivning på 14,2 miljarder kronor. 

Nedskrivningen fördelar sig enligt följande:

Digital Services: nedskrivning av goodwill om 6,7 miljarder och 0,4 miljarder av immateriella tillgångar.

Övrigt: nedskrivning av goodwill om 6,0 miljarder, 0,3 miljarder immateriella tillgångar och 0,4 miljarder av anläggningstillgångar.

Managed Services: nedskrivning av uppskjutna kostnader relaterade till avslutande av specifika transformationsaktiviteter om 0,3 miljarder.

Networks: nedskrivning med 0,2 miljarder av kapitaliserade utvecklingskostnader av teknologi som inte längre förväntas användas.

Majoriteten av goodwill härrör sig från investeringar gjorda för 10 år sedan eller mer, och har liten relevans för Ericssons framtida affärsverksamhet.

Ericsson tonar ned effekten av nedskrivningen. Samtliga nedskrivningar är icke-kassaflödespåverkande bokföringsjusteringar. Justeringarna har ingen påverkan på Ericssons genomförande av bolagets strategier och investeringar i teknologi med målet att säkra våra kunders framgångar, skriver bolaget i pressmeddelandet.

Ericsson meddelar vidare omvärdering av uppskjuten skattefordran i USA.

Den sänkta nivån av amerikansk bolagsskatt från 35 procent till 21 procent (giltig från 1 januari 2018) innebär en omvärdering av uppskjutna skattefordringar i USA. Den uppskattade effekten innebär en icke-kassapåverkande skattekostnad i bolagets resultaträkning om cirka 1,0 miljarder.

Nedskrivningarna och omvärderingen av skattetillgångarna kommer påverka periodens resultat i fjärde kvartalet 2017, men har ingen påverkan på Ericssons kassaflöde och nettokassa i fjärde kvartalet 2017. Ericssons bruttokassa och nettokassa är fortsatt stark. En nedskrivning är inte en indikation på verksamhetens resultat i kvartalet, uppger bolaget.

Ericssons resultat för det fjärde kvartalet och helåret 2017 rapporteras den 31 januari 2018.

Läs fler artiklar
LÄS MER