Trots stark e-handel – svag framtidstro i detaljhandeln

Breakit - Trots stark e-handel – svag framtidstro i detaljhandeln

Foto: Istockphoto.com

Direkt / Breakit

Förväntningarna sjönk bland handlarna efter julruschen.

Handlarnas framtidstro försämrades i januari. Framtidsindikatorn, som väger samman förväntningar kring försäljning, antal anställda och lönsamhet, sjönk till 92,7 i januari jämfört med 96,4 i december.

Det framgår av Svensk Handels Handelsbarometer.

"Efter julhandeln som är många handlares höjdpunkt är tongångarna återigen dystrare. Black Friday och julhandeln drev på försäljningen på nätet. Tillväxten i handeln sker idag på nätet och det påverkar givetvis framtidsutsikterna bland landets butiker", säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Tongångarna är dock betydligt mindre när det gäller de egna butikerna än de är när det gäller detaljhandeln i stort.

"Handlarna tror på sin affär och är fortsatt mer optimistiska kring framtidsutsikterna för den egna butiken än för detaljhandeln som helhet", säger Karin Johansson.

Läs fler artiklar
LÄS MER