Torsdag: Detta händer idag

Breakit - Torsdag: Detta händer idag

Direkt / Breakit

Viktiga tidpunkter och händelser idag.

RAPPORTER

STOCKHOLMSBÖRSEN

- Venue Retail Group (kl 8.00)

ÖVRIGA UTLÄNDSKA

- Fast Retailing (kl 7.00)

STÄMMOR

- 24Seven Office (extra), Wise Group (extra)

EMISSIONER, BUD, BÖRSNOTERINGAR MM

- Oncology Venture: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 25/1)

EXKLUSIVE UTDELNING

- Kappahl (första dag för handel utan rätt till inlösenaktier. Inlösenlikvid är 6:50 kr/aktie )

MAKROSTATISTIK

- AF: arbetslöshet december kl 8.00

- SCB: småhusbarometern december kl 9.30

- Tyskland: BNP helår 2017 kl 10.00

- EMU: industriproduktion november kl 11.00

- USA: PPI december kl 14.30

- USA: nyanmälda arbetslösa veckostatistik kl 14.30

- USA: Bloomberg konsumentförtroende veckoindex kl 15.45

CENTRALBANKER

- ECB: protokoll från policymötet 14/12 kl 13.30

ÖVRIGT

- CES elektronikmässan hålls i Las Vegas 9-12 januari

Läs fler artiklar
LÄS MER