Investmentbanken om H&M: "Står inför strukturella problem"

Breakit - Investmentbanken om H&M: "Står inför strukturella problem"

Direkt / Breakit

Trots ett mycket tufft 2017 med skarp resultatnedgång och ett rejält aktiefall tror JP Morgan fortfarande att 2018 blir ett övergångsår för H&M.

"Den svaga försäljningen i det fjärde kvartalet bekräftade att H&M står inför strukturella problem som tar tid att få bukt med och som kan komma att fortsätta att dämpa utvecklingen", skriver JP Morgan i en analysuppdatering där rekommendationen undervikt och riktkursen 160 kronor upprepas.

JP Morgan räknar med en uppdatering kring hur H&M hanterar sina problem i samband med kapitalmarknadsdagen i februari.

"Men ännu så länge går det inte att se några meningsfulla resultat från bolagets åtgärder som påverkar försäljningen och vi fortsätter att se en risk på nedsidan", skriver JP Morgan.

I sin analys räknar investmentbanken med att H&M:s rörelsevinst i det fjärde kvartalet (september-november) sjunker med 37 procent, jämfört med motsvarande period året innan.

H&M:s svaga försäljning har lett till en ökad reaaktivitet och JP Morgan pekar på att allt för stora och utdragna reor riskerar att förändra kundernas uppfattning om prisnivåerna. Detta riskerar i sin tur leda till att H&M kan få problem med försäljningen när bolaget framöver återgår till mer normaliserade prisnivåer, resonerar investmentbanken.

Läs fler artiklar
LÄS MER