Sverige ska bli bäst i världen inom e-hälsa

e-hälsa

Finwire / Breakit

E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag att börja implementera den framtidsvision som ska göra Sverige till världsledande inom e-hälsa år 2025. Det uppger Socialdepartementet i ett pressmeddelande.


Uppdragen är olika och innefattar bland annat att myndigheten jobbar mot att standardisera olika begrepp för att underlätta för olika tekniska system att utbyta information med varandra.

I standardiseringen ingår också begrepp som beskriver vad som är orsaken till att läkare ordinerar läkemedel. Idag skrivs denna uppgift av läkare som fritext.

Vidare vill man också se till att stärka patientsäkerheten och samordna tandvården med hälso- och sjukvården.

Regeringen vill även se att HBTQ-personers lika rättigheter ska främjas och ett HBTQ-perspektiv ska integreras tydligare i Socialstyrelsens ordinarie verksamhet.

E-hälsomyndigheten får använda 7 miljoner kronor för uppdragets genomförande under 2018. En redovisning av uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober till Socialdepartementet.

Läs fler artiklar
LÄS MER