Ericsson flaggar för nya nedskrivningar

Breakit - Ericsson flaggar för nya nedskrivningar

Direkt / Breakit

Ericsson kommer tillsammans med bolagets revisorer inleda en prövning av goodwill och effekterna av översynen kommer meddelas för rapporten för det fjärde kvartalet.

Det skriver Ericsson i ett pressmeddelande med anledning av att bolaget nu gör om sin rapporteringsstruktur enligt tidigare besked.

"En preliminär indikation är att nedskrivning kan komma att krävas i segmenten Digital Services och Other, men inte i segmenten Networks eller Managed Services", skriver Ericsson som påminner om att en nedskrivning inte påverkar kassaflödet.

"Ericssons bruttokassa och nettokassa är starka och kommer inte att påverkas av en eventuell nedskrivning", heter det i pressmeddelandet från bolaget.

Goodwill och förvärvsrelaterade immateriella tillgångar uppgick till cirka 45 miljarder kronor i balansräkningen i slutet av det tredje kvartalet 2017.

I den tidigare segmentstrukturen är var 24,7 miljarder relaterat till Networks, 11,6 miljarder till IT & Cloud samt 8,6 miljarder till Other.

"Eftersom omräkningen av resultaträkningen per segment nu är slutförd, inleder Ericsson tillsammans med revisorerna arbetet med att fördela goodwill och immateriella tillgångar per segment. Därefter genomförs den nödvändiga prövningen av nedskrivningsbehov, baserat på strategin och affärsplanerna som presenterades på kapitalmarknadsdagen", skriver Ericsson.

Bolagets segment kommer framgent att vara: Networks, Digital Services, Managed Services och Other.

Läs fler artiklar
LÄS MER