Fyra av fem utländska kvinnliga techgrundare vittnar om sexuella trakasserier

Breakit - Fyra av fem utländska kvinnliga techgrundare vittnar om sexuella trakasserier

Kvinnor världen över har vittnat om sexuella trakasserier i samband med Metoo-kampanjen. Foto: Fredrik Sandberg / TT /

Towe Boström

Reporter

Närmare 80 procent av de svarande kvinnliga techgrundarna har upplevt eller känner någon som utsatts för sexuella trakasserier på arbetsplatsen.
Det visar en undersökning från det amerikanska riskkapitalbolaget First Round Capital.

Den uppmärksammade Metoo-kampanjen har blottlagt sexuella trakasserier både i Sverige och internationellt. I Breakit delade bland annat 24 kvinnor starka vittnesmål inifrån den svenska techindustrin.

Nu presenterar tech-sajten Recode nedslående, men viktiga siffror, rörande trakasserier inom techindustrin. 

869 riskkapitalbackade techgrundare, både män och kvinnor, har svarat på en undersökning från det amerikanska riskkapitalbolaget First Round Capital. 

17 procent av de svarande utgörs av kvinnor där över tre fjärdedelar, 78 procent, uppger att de blivit sexuellt trakasserade eller känner någon som blivit det på arbetsplatsen. Samtidigt svarar runt hälften av männen att de har samma erfarenheter.

Undersökningen visar bland annat att kvinnorna i större grad än männen upplever att sexuella trakasserier tenderar att inte rapporteras inom tech.

De svarande har även fått frågan om vilket sätt de tror är effektivast för att bemöta sexuella trakasserier i techindustrin.

Bland kvinnorna tror flest svarande att kvinnliga investerare kan vara en väg framåt, tillsammans med ökad press från delägare. Andra förslag på lösningar som lyfts är en typ av "svart lista" för investerare och techledare. 

Männen tenderar att se träning som en lösning. Det kan exempelvis innefatta utbildningar med målsättning att göra människor mer uppmärksamma på gruppdynamik och sitt eget beteende. De lyfter även ökad medierapportering och fler kvinnliga investerare.   

Recode konstaterar vidare att majoriteten av grundarna arbetar på startups där teamen och styrelsen domineras av män. 

Rapporten, som täcker flera delar av techindustrin, kan ni läsa i sin helhet här. 

Det är bara någon dag sedan Facebook-chefen Sheryl Sandberg röt ifrån i ett inlägg på plattformen. Hon anser att många arbetsplatser saknar tydliga riktlinjer för att hantera anklagelser om sexuella trakasserier och presenterade några steg som hon tycker att alla företag ska följa. 

I dag stod det även klart att techinvesteraren Shervin Pishevar tar timeout från sitt riskkapitalbolag och Hyperloop One efter anklagelser om sexuella trakasserier. 

Läs fler artiklar
LÄS MER