Dustin laddar för uppköp

Dustin

Direkt / Breakit

Dustin flaggar för flera uppköp under den närmaste tiden.

IT-återförsäljaren Dustin står fast vid sina långsiktiga finansiella mål. Den övergripande ambitionen är att växa 8 procent organiskt. Det ska kompletteras med 3-5 köp per år, samt nå en justerad ebita-marginal inom målintervallet 5-6 procent.

Det skriver bolaget i ett pressmeddelande med anledning av torsdagens kapitalmarknadsdag.

"Vi har en tydlig strategi och en stark onlineposition där vi gynnas av underliggande marknadstrender, vilket skapar goda förutsättningar att leverera i enlighet med våra finansiella mål", säger Georgi Ganev, Dustins vd.

Dustin presenterar också en ny segmentsrapportering där nuvarande segment B2B, som under verksamhetsåret 2016/17 svarade för cirka 94 procent av bolagets totala försäljning, delas upp i två nya segment.

Bolaget rapporterar från och med det första kvartalet 2017/18 de tre segmenten SMB, små och medelstora företag, som under senaste verksamhetsåret representerade cirka 38 procent av försäljningen, LCP, stora företag och offentlig sektor, med en försäljningsandel som motsvarade cirka 56 procent samt som tidigare B2C, som representerade cirka 6 procent av försäljningen under samma period.

Segmentsmarginalen för respektive segment uppgick under verksamhetsåret 2016/17 till 10,7 procent för SMB, 6,9 procent för LCP och 4,1 procent för B2C.

Kapitalmarknadsdagen äger rum på torsdagen klockan 10-15.

Läs fler artiklar
LÄS MER