Vind i seglen för Kognitys smarta läroböcker – "Vi ser möjligheter"

Kognity

Kognitys affärsutvecklingschef Karin Bjerde med Harriet Brinton som är innehållsansvarig.

Towe Boström

Towe Boström

Reporter

Försäljnings-boom för Kognitys digitala läroböcker.
"Vi ökade omsättningen med cirka 400 procent", säger affärsutvecklingschefen Karin Bjerde.

Det svenska företaget Kognity vill erövra utbildningssektorn med smarta digitala läroböcker. Genom molnet kan elever och lärare ta del av deras utbildningsmaterial, som text och video, kopplade till läroplanen.

Företaget producerar själva innehållet och har bland annat skapat en databas där elever kan svara på frågor kopplade till exempelvis matematik och kemi.     

"Det rättas och analyseras automatiskt, vilket gör det smidigare för lärarna, och hjälper dem att se hur eleverna ligger till för att kunna individanpassa lärandet för varje elev", berättar affärsutvecklingschefen Karin Bjerde.

Kognity grundades 2012 av Hugo Wernhoff och Nicholas Johansson, och de digitala läroböckerna har funnits tillgängliga sedan 2014. I dag används Kognity av hundratals skolor i ett 70-tal länder, uppger Karin Bjerde.

Den enskilt största marknaden är USA. 

Vid det senaste bokslutet, som avslutades i augusti i år, redovisade Kognity en omsättning på 20 miljoner kronor, uppger Karin Bjerde.

"Vi ökade omsättningen med cirka 400 procent på ett år och har samtidigt växt från 25 till 50 personer".

Resultatet efter skatt landade samtidigt strax över nollstrecket, att jämföra med minus tio miljoner kronor föregående år.

"Vi vill dubbla omsättningen nästa år och återinvesterar alla pengar", säger Karin Bjerde.

Företaget har utvecklat läroböcker för internationella utbildningssystem, exempelvis International Baccalaureate (IB). Något som ger en ökad global räckvidd räckvidd och lönsamhet jämfört med mindre marknader som Sverige.

Skolorna prenumererar på valda ämnen och kurser. Hela "IB-paketet" kostar cirka 2000 kronor per student.     

En större majoritet av bolaget ägs av grundarna tillsammans med medarbetare, och företaget har även ett antal externa investerare som tidigare gått in med en mindre mängd kapital.

”Vi har inte tagit in externa pengar från nya investerare sedan 2016. Vi har tillräckligt med pengar för tillväxt men om vi ser möjligheter med en perfekt partner är det inte uteslutet”, säger Karin Bjerde.

Utbildningssektorn genomgår snabba förändringar och Karin Bjerde ser en stor efterfrågan på lösningar som effektiviserar och individualiserar lärarnas arbete.  

”Det unika är att vi både står bakom utbildningsmaterialet och tech-delen. Vi äger plattformen och innehållet vilket gör att vi kan utvecklas precis som vi vill, och har gjort att vi kan skala globalt. Något som många edtech-bolag har svårt för”, säger Karin Bjerde.

Läs mer